Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Завршен 13. семинар
Учесници семинара

Удружење архивских радника Републике Српске и Архив Републике Српске приредили су 16-18. маја 2018. у хотелу ''Лавина'' на Јахорини 13. семинар под називом ''Канцеларијско, архивско и електронско пословање''.

Семинар је окупио 48 учесника.

Мр Маријана Тодоровић Билић и Оливера Солдатовић су водиле три радионице (''Увод у канцеларијско пословање'', '''Листа категорија документарне грађе са роковима чувања'' и ''Сређивање и евидентирање документарне грађе''.

Мр Владан Вуклиш је презентовао АТОМ, софтвер за архивску обраду.

Предавачи на семинару били су Бранко Пеулић (''OCR технологија''), Љубица Ећимовић (''Контрола приступа личним и тајним подацима у документарној грађи'') и Зоран Мачкић (''Припреме за дигитализацију'' и ''Дигитализација документарне грађе'').

Спонзор семинара било је ''Sector ADS'' ДОО, Бањалука, први акредитовани понуђач услуга дигитализације и микрофиловања документарне грађе у Републици Српској, чији су представници Жељко Стојнић и Амир Кркић наступили са темом ''Дигитализација у пракси и дигитална архива'' и демонстрирали опрему за дигитализацију и микрофилмовање документарне грађе.


Зоран Мачкић
Величина текста:
Loading