Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Осмо издање ''Канцеларијског и архивског пословања
Корице књиге

Првог марта 2019. из штампе је изашло осмо измијењено и допуњено издање ''Канцеларијског и архивског пословања'' аутора Зорана С. Мачкића, чиме је Удружење архивских радника Републике Српске реализовало други овогодишњи издавачки пројекат.
Књига је обима 640 страница формата 22 x 22 цм. Аутор у књизи нуди рјешења за већину потешкоћа са којима се суочавају службеници у писарницама – од устројавања система канцеларијског пословања до предаје архивске грађе надлежном архиву.
У прилогу књиге аутор даје бројне огледне примјере општих аката о канцеларијском и архивском пословању, чиме је читаоцу учинио блиским најважније елементе за управљање системима конвенционалног или електронског канцеларијског и архивског пословања.
Редакција Удружења је увјерена да ће ова књига остати неизбјежан приручник за функционално оспособљавање службеника у писарницама.


Зоран Мачкић
Величина текста:
Loading