Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Статус репрезентативног удружења


Комисија за спровођење поступка додјеле статуса репрезентативног струковног удружења у култури, на основу критеријума из чл. 6, 7 и 8, а на начин прописан чланом 11 Правилника о поступку утврђивања статуса репрезентативног струковног удружења и репрезентативног удружења у култури, извршила je бодовање поднесених пријава удружења. Након завршеног бодовања Комисија је сачинила ранг-листу струковних удружења, према којој је Удружење остварило 34 од 50 могућих бодова.
Рјешењем Министарства просвјете и културе, број 07.06/052-8350/19-3 од 9. марта 2020. године, Удружење архивских радника Републике Српске стекло је статус репрезентативног струковног удружења за архивску дјелатност.

 


 
Величина текста:
Loading