Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Одржана је Изборна скупштина Удружења

У уторак 6. децембра 2016. одржана је Изборна скупштина Удружења архивских радника Републике Српске. Након усвајања извјештаја о раду и о финансијском пословању, дата је разрешница досадашњим носиоцима функција у органима Удружења.

За предсједника Удружења, са четворогодишњим мандатом, изабран је досадашњи предсједник Душан Поповић. Нови чланови Управног одбора су мр Бојан Стојнић, мр Маријана Тодоровић Билић, мр Владан Вуклиш, Силвана Вуковић и Љубица Ећимовић, а Надзорног одбора Вело Шурбат, Верица Јосиповић и Милена Велић. Према статутарним одредбама, предсједници Управног и Надзорног одбора бирају се на конститутивним сједницама тих органа.

Скупштина је на крају сједнице усвојила Програм рада за 2017. годину.


Зоран Мачкић
Величина текста:
Loading