Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Стручни архивски испити
Дана 17. децембра 2010. године ступио је на снагу Правилник о условима, роковима и начину полагања стручног архивског испита, признавању стручних архивских звања и условима за стицање стручних архивских звања (“Службени гласник Републике Српске“ број 126/10).

Правилник о стручном архивском испиту(215kb)
 
Величина текста:
Loading