Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Списак лица која су стекла додатна стручна звања

Списак лица која су стекла додатна стручна звања

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 11. јуна 2012. године, утврђен је списак лица која су стекла додатна стручна знања и стекла право на продужење сертификата.

Ово право стекли су:

  1. Славица Додиг, "Телеком Српске", Бањалука
  2. Сенка Ковачевић, "Телеком Српске", Бањалука
  3. Славица Варадиновић, Општина Шамац, Административна служба
  4. Ранка Мартић, Општина Приједор, Административна служба
  5. Драган Пржуљ, Републички завод за запошљавање, Пале
  6. Данка Ђурица, Министарство породице, омладине и спорта
  7. Слађана Павловић, Казнено-поправни завод, Бањалука
  8. Далибор Милутиновић, Нова банка АД, Бањалука
  9. Марица Михаило, Балкан инвестмент банка АД, Бањалука

Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 11. јуна 2014. године.

 На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 10. октобра 2018. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:

1. Жељко Стојнић, "Sector ADS" доо, Бањалука
2. Владо Сабљић, "Sector ADS" доо, Бањалука
3. Тијана Пекез, "Sector ADS" доо, Бањалука и
4. Наталија Коњевић, "Sector ADS" доо, Бањалука.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 26. новембра 2020. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 1. августа 2017. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:
1. Јасна Кривец, ''Микрографија'' доо, Сарајево
2. Сања Даић, ''Микрографија'' доо, Сарајево.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 28. августа 2019. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 27. јула 2015. године, продужен је сертификат сљедећем лицу:
1. Љубица Пејаковић Голић, ЈП ''Путеви Републике Српске'' АД, Бањалука.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 27. јула 2017. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива. одржаној дана 5. октобра 2015. године, продужен је сертификат сљедећем лицу:
1. Сенка Ковачевић, М:тел АД, Бањалука, Дирекција за корпоративне послове.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 5. октобра 2017. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 16. децембра 2019. године, продужен је сертификат сљедећем лицу:
1. Тихомир Деретић, ЗП ''Хидроелектране на Требишњици'' АД, Требиње.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 16. децембра 2021. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 19. априла 2019. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:
1. Наташа Војводић, ''Микрографија'' доо, Сарајево
2. Амра Шуман, ''Микрографија'' доо, Сарајево.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 14. јула односно 28. августа 2021. године.

 
Величина текста:
Loading