Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Списак лица која су стекла додатна стручна звања

Списак лица која су стекла додатна стручна звања

На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 8. јуна 2020. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:
1. Далиборка Алексић, "Sector ADS" ДОО, Бањалука и
2. Дамир Рађеновић, ''Sector ADS'', ДОО, Бањалука.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 8. јуна 2020. године.

 На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној дана 10. октобра 2018. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:

1. Жељко Стојнић, "Sector ADS" доо, Бањалука
2. Владо Сабљић, "Sector ADS" доо, Бањалука
3. Тијана Пекез, "Sector ADS" доо, Бањалука и
4. Наталија Коњевић, "Sector ADS" доо, Бањалука.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 26. новембра 2020. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 16. децембра 2019. године, продужен је сертификат сљедећем лицу:
1. Тихомир Деретић, ЗП ''Хидроелектране на Требишњици'' АД, Требиње.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 16. децембра 2021. године.
 
На сједници Комисије за полагање стручног испита за раднике на пословима заштите јавне документарне грађе ван архива, одржаној 19. априла 2019. године, продужени су сертификати сљедећим лицима:
1. Наташа Војводић, ''Микрографија'' доо, Сарајево
2. Амра Шуман, ''Микрографија'' доо, Сарајево.
Сертификат важи двије године од дана издавања, тј. до 14. јула односно 28. августа 2021. године.

 
Величина текста:
Loading