Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Осмо издање ''Канцеларијског и архивског пословања

Удружење архивских радника Републике Српске успјешно приводи крају још један значајан издавачки пројекат. Довршен је рукопис осмог измијењеног и допуњеног издања ''Канцеларијског и архивског пословања'', што на нашем релативно уском тржишту представља својеврстан куриозитет.

Аутор Зоран С. Мачкић, архивски савјетник у пензији, у приручнику нуди рјешења за већину потешкоћа са којима се суочавају службеници у писарницама - од устројавања система канцеларијског пословања до предаје документарне грађе надлежном архиву.

У прилогу приручника дати су бројни огледни примјери општих аката о канцеларијском и архивском пословању, листе категорија документарне грађе са роковима чувања, планови класификационих ознака... Читаоцу су тако учињени блиским најважнији елементи за устрoјавање система канцеларијског и архивског пословања примјереног потребама.

Планирано је да приручник изађе из штампе крајем јануара 2019. године.


Зоран Мачкић
Величина текста:
Loading