Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Реализован значајан издавачки подухват
-

Удружење архивских радника Републике Српске и Архив Републике Српске објавили су капитално дјело "Презимена Срба у Босни" аутора Ђорђа Јањатовића. Књига је обима 923 странe, а садржи пет основних поглавља: Предговор, Уводна oбјашњења, Списак литературе, Речник презимена Срба у Босни и Белешку о аутору. Прилози књизи су четири колор карте: 1. Kартa вероисповести према њиховој процентуалној заступљености по окрузима у Босни и Херцеговини (око 1900), 2. Раздиоба конфесија у Босни и Херцеговини по резултатима пописа житељства године 1910, 3. Карта вероисповести у Босни и Херцеговини по општинама према попису од 31. јануара 1921. и 4. Карта разграничења Босне и Херцеговине по Дејтонском мировном споразуму 1995.

Да би сачининио азбучни попис презимена са навођењем крсних слава, аутор је извршио обимна истраживања и обраду наведених података. Унио је четири основна податка: презиме, крсну славу, назив парохије и назив протопрезвитерата. Приликом уношења отклонио је неке очигледне грешке и увео јединствене (званичне) називе за поједине крсне славе за које су парохијални свештеници употребљавали више различитих назива.

Расположиве податке о презименима Срба у Босни аутор је анализирао са три аспекта. Први и најважнији резултат представља поглавље Речник презимена Срба у Босни, у коме су, по азбучном редосљеду, дата сва презимена уз навођење крсне славе коју прослављају и парохије и протопрезвитерата гдје су забиљежена. Рјечник обухвата 5.590 различитих презимена код којих се јављају 72 различите славе. Из овог рјечника се за свако презиме види да ли има једну или више слава и у којим парохијама је забиљежено.

 

 


 
Величина текста:
Loading