Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
''Глад у Босни и Херцеговини и смештање 10.000 деце у Карловачку митрополију 1917–1920''
Корице Глад у БиХ

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архивом Републике Српске и Историјским архивом Ужице објавило књигу др Маре Шовљаков ''Глад у Босни и Херцеговини и смештање 10.000 деце у Карловачку митрополију 1917–1920''. Рецензенти књиге су др Милан Мицић, др Бошко Бранковић и др Боривоје Милошевић.

Књига садржи сљедећа поглавља: Предговор, Увод, Доба гладовања, Опстанак и прехрана Срба Босне и Херцеговине 1914–1918, Покретање акције слања деце 1917/1918, Војводина – земља наде, Прилози – Избор из докумената (Извештаји, записи и сећања), Списак смештене – умрле деце, Резиме, Summary, Рецензије студије, Извори и литература, Индекс имена и O аутору.


 
Величина текста:
Loading