Удружење архивских радника РСАктивности УдружењаСтручни архивски испитиГласник УдружењаСеминари
Ново издање: ''Архив Републике Српске 1953-2023''
-


У издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске објављена је књига др Бојана Стојнића ''Архив Републике Српске 1953-2023''.

Рецензенти књиге су архивски савјетници др Владан Вуклиш и Небојша Радмановић.

Књига је обима 145 страница, а садржи сљедећа поглавља: Предговор, Архив у Бањалуци, Архив у Добоју, Архив у Фочи, Организациона структура архивске мреже, Смјештај и опрема, Запослени, Архивска грађа и књижни фонд, Научна и културно-просвјетна дјелатност, Архивски прописи, Међуархивска и међународна сарадња, Удружење архивских радника Републике Српске, Попис архивских фондова и збирки (Архивски фондови и збирке у Бањалуци, Архивски фондови и збирке у Добоју, Архивски фондови и збирке у Фочи, Архивски фондови и збирке у Требињу, Архивски фондови и збирке у Зворнику), Списак запослених, Summary, Zusammenfassung, Резюме и Скраћенице.


 
Величина текста:
Loading